Forside
  Profil
  Målgruppe
Bofællesskaber
  Dagsbeskæftigelse
  Aktiviteter
  Beboere
  Medarbejdere
  Værdigrundlag
  Visitation
  Bestyrelsen
  Rejser
  Billedgalleri
  Rockbandet
  Aktivitetskalender
  Studerende
  STU
  Kontakt os
   
  SKOVSGÅRD MODELLEN
RAPPORT PDF
   
  Socialøkonomisk virksomhed
 


 
Socialøkomomisk virksomhed

Købmandsgården er en socialøkonomisk virksomhed.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En virksomhed skal opfylde fem kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed.

1. Socialt formål. Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
2. Væsentlig erhvervsdrift. Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
3. Uafhængighed af det offentlige. Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
4. Inddragende og ansvarlig ledelse. Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.
5. Social overskudshåndtering. Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

I jammerbugt kommune findes der seks socialøkonomiske virksomheder, som udover Købmandsgården er:

Råd og dåd
Skovsgård Hotel
Hjortdal Købmand
Fonden Nordvirk
Re-cykel


Jammerbugt kommune har indgået en partnerskabsaftale med de seks virksomheder. Tryk på linket for nærmere information.

Partnerskabsaftale