Forside
  Profil
  Målgruppe
Bofællesskaber
  Dagsbeskæftigelse
  Aktiviteter
  Beboere
  Medarbejdere
  Værdigrundlag
  Visitation
  Bestyrelsen
  Rejser
  Rockbandet
  Aktivitetskalender
  Studerende
  STU
  Kontakt os
   
  
Profil

Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper.

Den ligger omkring Skovsgård  og Torslev, som ligger tæt på Brovst.

Det overordnede formål for stiftelsens virke er:

1. at skabe muligheder for et sammenhængende liv for udviklingshæmmede

2. at arbejde for lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper de bedste vilkår for et aktivt samspil med nærmiljøet.

3. at udvikle et aktivt og eksperimenterende miljø, hvor den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes for at opnå størst mulig livskvalitet.