Forside
  Profil
  Målgruppe
Bofællesskaber
  Dagsbeskæftigelse
  Aktiviteter
  Beboere
  Medarbejdere
  Værdigrundlag
  Visitation
  Bestyrelsen
  Rejser
  Rockbandet
  Aktivitetskalender
  Studerende
  STU
  Kontakt os
   
  
Studerende

Uddannelsesplan

Købmandsgården

 

 

 

Præsentation af institutionen:

 

Overfor kirken i Torslev, 5 km. udenfor Brovst ligger en gammel købmandsgård. Denne blev i 1983 rammen, og spiren til det der i dag hedder Stiftelsen Købmandsgården. Stiftelsen Købmandsgården består af to bofællesskab, Købmandsgården hvor der bor 8 unge mennesker. Og Poststrædet, hvor der bor 4 unge mennesker. Ja vi kalder dem de unge. Egentlig er det psykisk udviklingshæmmede i alderen 25-58 år. Udover vores huse har vi en dagbeskæftigelse der består af 5 forskellige arbejdshold.

Et kreativt hold der arbejder med teater og keramik.

Et grønt hold der har dyrehold og dyrker grøntsager.

Et håndværkshold der laver tømrerarbejde for folk i lokalsamfundet.

Et forsyningshold der bearbejder det grønt hold dyrker, samt laver frokost til alle.

Attrup Camping som vi driver som en helt almindelig campingplads, med reception og lille dagligvare butik.

På vores dagbeskæftigelse arbejder vores egne unge samt 10-12 unge der komme fra egen bolig, eller andre bofællesskaber.

 

 

 

Købmandsgården kan tilbyde:

Vi kan tilbyde en 2. Lønnet praktik, hvor den studerende får lov til at indgå i et team af engagerede medarbejdere. Får lov til at tage ansvar, og arbejde selvstændigt. Give mulighed for at have indflydelse og arbejde i et miljø, hvor muligheder er større end begrænsninger. Hver dag få lov til at være sammen med nogle dejlige mennesker der har en anderledes tilgang til verden.

 

Vores forventninger til dig som kollega:

At du tager del i det daglige arbejde, tar`det sure med det søde.

At du giver dig selv lov til at være dig, både når du er glad, sur, ked af det, træt, gal, forvirret, skør o.s.v.

At du er samarbejdsvillig – med hensyn til begge huse, arbejdsholdene, forældre, de unge, personalet og andre samarbejdspartnere.

At du giver din mening til kende – bidrager med dine iagttagelser, ideer og forslag.

At du er åben og ærlig samt indstillet på at arbejde på at modtage/give kritik både positiv og negativ. Konstruktiv kritik er med til at der sker en forandring og derved en udvikling.

At du tager del i det ansvar der er nødvendigt for at dagligdagen, grupperne, husene kan fungere mest hensigtsmæssigt.

At du beder om hjælp hvis du føler behov.

At du siger fra når dine grænser er nået.

At du deltager aktivt i møderne.

At du har lyst til at deltage i socialt samvær.

At du vil være med til at holde gejsten og humøret oppe. Det er meget meget mere givende at gå på arbejde når humøret er højt.

At du vil være med til at gøre hverdagen sjov

 

Vejledning/vejleder:

Praktikansvarlig er Majbritt Degrauwe.

Praktikvejleder er Thomas Olesen, Tina Larsen og Majbritt Degrauwe.

 

Vi bestræber os på at den studerende får vejledning hver uge. Vi vil i fællesskab fastsætte tidspunktet.

Dagsorden til første vejledningstime:

1.     Ansættelsesbrev

2.    Snakke tavshedspligt

3.    Udveksle forventninger samt definere roller.

4.    Snakke studieordning

5.    Kort orientering om Købmandsgården, huset og dets beboere.

6.    Snakke om svage og stærke sider.

7.    Hvordan har din start været? Er der noget der har overrasket dig? Er der noget du har haft det svært med? Kunne noget have været anderledes?

8.    Evt.

 

Herefter forventer vi at den studerende laver dagsorden til hver vejledning, og lægger den i vejlederens skab 2-3 dage før vejledning.

Det er også den studerendes ansvar at skrive referat som underskrives ved næste vejledningstime.

 

Opbygning af praktikken:

Begyndelsesfasen: 

en at snuse periode

                             lære huset at kende

                             lære arbejdsholdet at kende

                             få skabt kontakt til de unge

                             vise interesse

                             iagttage

                             få snakket om gensidige forventninger

                             få fodfæste i dagligdagen

                             at turde ”dumme sig”

Stabiliseringsfasen:

                             være igangsættende

                             flere udfordringer

                             arbejde med svage og stærke sider

                             begynde at have overblik

                             tage ansvar

                             sætte flere spørgsmålstegn

                             være aktiv i debat

Selvstændighedsfasen:

                             kreativitet

                             fantasi

                             planlægge                             mål- middel-metode

                             udføre

                             reflektere

                             kritiske øjne

Afslutnings fasen:  forhold dig dit arbejde

                             dit faglige ståsted

                             evaluering/vurdering af praktikken

              

Købmandsgårdens uddannelsesmål:

Vores mål er at den studerende via sit praktikforløb tilegner sig kvalifikationer og forudsætninger for at kunne løse forskellige pædagogiske opgaver. At den studerende får et professionelt overblik.

Det mener vi den studerende kan få gennem:

At arbejde med anerkendende og udviklingsstøttende relationer.

Udviklingsstøttende aktiviteter. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere.

Iagttage og dokumentere.

Samarbejde med forældre eller pårørende.

Samarbejde med personalegruppen.

Koble teori og praksis – og i sine refleksioner forholde sig til begge dele.

 

Afslutning af praktikken:

Vi afslutter praktikken med en ”bordet rundt” runde, hvor alle i personalegruppen kommer med kommentarer til praktikken. Den studerende kommer med sin egen evaluering af praktikken ris/ros til os.

 

Hvad den studerende skal deltage i:

Vi forventer at den studerende deltager i de forskellige aktiviteter der er i løbet af praktikken.