Studerende

Købmandsgården kan tilbyde:

Vi kan tilbyde en 3. Lønnet praktik, hvor den studerende får lov til at indgå i et team af engagerede medarbejdere. Får lov til at tage ansvar, og arbejde selvstændigt. Give mulighed for at have indflydelse og arbejde i et miljø, hvor muligheder er større end begrænsninger. Hver dag få lov til at være sammen med nogle dejlige mennesker der har en anderledes tilgang til verden.

Vores forventninger til dig som kollega:

 • At du tager del i det daglige arbejde, tar`det sure med det søde.
 • At du giver dig selv lov til at være dig, både når du er glad, sur, ked af det, træt, gal, forvirret, skør o.s.v.
 • At du er samarbejdsvillig – med hensyn til begge huse, arbejdsholdene, forældre, de unge, personalet og andre samarbejdspartnere.
 • At du giver din mening til kende – bidrager med dine iagttagelser, ideer og forslag.
 • At du er åben og ærlig samt indstillet på at arbejde på at modtage/give kritik både positiv og negativ. Konstruktiv kritik er med til at der sker en forandring og derved en udvikling.
 • At du tager del i det ansvar der er nødvendigt for at dagligdagen, grupperne, husene kan fungere mest hensigtsmæssigt.
 • At du beder om hjælp hvis du føler behov.
 • At du siger fra når dine grænser er nået.
 • At du deltager aktivt i møderne.
 • At du har lyst til at deltage i socialt samvær.
 • At du vil være med til at holde gejsten og humøret oppe. Det er meget meget mere givende at gå på arbejde når humøret er højt.
 • At du vil være med til at gøre hverdagen sjov

Vejledning/vejleder:

 • Praktikansvarlig er Majbritt Degrauwe.
 • Praktikvejleder er Thomas Olesen, Henrik Møller, Anders Guldhammer Christensen og Majbritt Degrauwe.

Vi bestræber os på at den studerende får vejledning hver uge. Vi vil i fællesskab fastsætte tidspunktet.

 • Dagsorden til første vejledningstime:
 • Ansættelsesbrev
 • Snakke tavshedspligt
 • Udveksle forventninger samt definere roller.
 • Snakke studieordning
 • Kort orientering om Købmandsgården, huset og dets beboere.
 • Snakke om svage og stærke sider.
 • Hvordan har din start været? Er der noget der har overrasket dig? Er der noget du har haft det svært med? Kunne noget have været anderledes?
 • Evt.

Herefter forventer vi at den studerende laver dagsorden til hver vejledning, og lægger den i vejlederens skab 2-3 dage før vejledning. Det er også den studerendes ansvar at skrive referat som underskrives ved næste vejledningstime.

Opbygning af praktikken:

Begyndelsesfasen:             

 • Lære huset at kende
 • Lære arbejdsholdet at kende
 • Få skabt kontakt til de unge
 • Vise interesse
 • Iagttage
 • Få snakket om gensidige forventninger
 • Få fodfæste i dagligdagen
 • At turde ”dumme sig”

Stabiliseringsfasen:

 • Være igangsættende
 • Flere udfordringer
 • Arbejde med svage og stærke sider
 • Begynde at have overblik
 • Tage ansvar
 • Sætte flere spørgsmålstegn
 • Være aktiv i debat

Selvstændighedsfasen:

 • Kreativitet
 • Fantasi
 • Planlægge
  • Mål – middel – metode
 • Udføre
 • Reflektere
 • Kritiske øjne

Afslutningsfasen:               

 • Forholder dig til dit arbejde
 • Dit faglige ståsted
 • Evaluering/vurdering af praktikken

Købmandsgårdens uddannelsesmål:

 • Vores mål er at den studerende via sit praktikforløb tilegner sig kvalifikationer og forudsætninger for at kunne løse forskellige pædagogiske opgaver. At den studerende får et professionelt overblik.
 • Det mener vi den studerende kan få gennem:
 • At arbejde med anerkendende og udviklingsstøttende relationer.
 • Udviklingsstøttende aktiviteter. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere.
 • Iagttage og dokumentere.
 • Samarbejde med forældre eller pårørende.
 • Samarbejde med personalegruppen.
 • Koble teori og praksis – og i sine refleksioner forholder sig til begge dele.

Afslutning af praktikken:

Vi afslutter praktikken med en ”bordet rundt” runde, hvor alle i personalegruppen kommer med kommentarer til praktikken. Den studerende kommer med sin egen evaluering af praktikken ris/ros til os. 

Hvad den studerende skal deltage i:

Vi forventer at den studerende deltager i de forskellige aktiviteter der er i løbet af praktikken.