Stiftelsen Købmandsgården – muligheder for alle, mennesker er lige – ikke ens

I 1983 stiftes Købmandsgården af bl.a. Carl og Inge Christensen. Det hele startede i Torslev – et lille landsbysamfund udenfor Skovsgård. Dengang var der plads til fire beboere med psykisk funktionsnedsættelse. I 1987 blev P.H.I.L. tankerne udviklet. Med disse tanker ønskede man at etablere lokal beskæftigelse for mennesker med psykisk funktionsnedsættelse. Dette skulle medføre en mulighed for at udvikle ressourcerne hos mennesker med psykisk funktionsnedsættelse og andre udsatte grupper. Samtidig skulle det kunne tilbyde lokalsamfundet nytte produkter og serviceydelser. I alt dette var tanken at mennesker med psykisk funktionsnedsættelse og andre udsatte grupper skulle blive mere synlige som individer og ikke ses som en samlet gruppe af handicappede. Håbet var at udviske handicapbegrebet.

Hos Stiftelsen Købmandsgården vægter vi højt at hvert menneske får udfordringer som passer til den enkeltes kompetencer.

Vi tror på at en hverdag bestående af aktivitet og ”gang i den” er med til at skabe mening og livsglæde hos mennesker. Vi rejser derfor meget og tager ofte ud af huset for at opleve den store verden.

Det vægtes også højt at medarbejderne ikke uden videre gør tingene for den enkelte. Så vidt det er muligt ses det at medarbejderen vejleder så vores beboere og brugere får muligheden for at leve så selvstændigt som muligt.

Vi finder det vigtigt at skabe et miljø hvor der er sammenhængskraft mellem bo-, arbejds- og fritidssituationer. Vi arbejder på at skabe fritidstilbud og ideelt set også lokale og udadrettede arbejdstilbud. Det giver en reel mulighed for sammenhæng med det lokale miljø.

Stiftelsen Købmandsgården har et ønske om at være et sted som er integreret i området, hvor man kender de folk som bor her, og hvor man betragter os, som nogen, som også har noget at tilbyde andre. Det sammenhængende liv støttes også ved at det er de medarbejdere som hjælper til i bofællesskaberne som også står for arbejds- og fritidstilbuddene.

I dag har Stiftelsen Købmandsgården fem botilbud: Tre i Skovsgård, et i Torslev og et i Attrup. Du finder mere information omkring dem på hjemmesiden under ”Botilbud”.

I vores dagsbeskæftigelse møder både beboere og brugere ind for at gå på arbejde. Vi har fire forskellige hold som du kan læse mere om på hjemmesiden under ”Dagsbeskæftigelse”

P.H.I.L.

P: Står for produktion. Som alternativt til beskyttede værksteder skulle der udvikles meningsfuld beskæftigelse for borgeren.

H: Står for handicap. Det ønskes at udviske skellet mellem forskellige handicapgrupper og bygge bro mellem handicappede og ”normal”-befolkningen.

I: Står for integration. Ved at påtage sig nyttige opgaver skulle man som handicappet anerkendes som en person med ressourcer.

L: Står for lokalsamfund. Projektet ”Stiftelsen Købmandsgården” skulle være med til at holde liv i lokalsamfundet.

I dag har Stiftelsen Købmandsgården stort set det samme værdigrundlag. Købmandsgårdens overordnede formål er:

  1. At skabe muligheder for et sammenhængende liv for udviklingshæmmede.
  2. At arbejde for lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper, de bedste vilkår for et aktivt samspil med nærmiljøet.
  3. At udvikle et eksperimenterende miljø, hvor den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes for at opnå størst mulig livskvalitet.

I dag er Stiftelsen Købmandsgården en registret socialøkonomisk virksomhed. En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.

Vi mener at P.H.I.L. tankerne stadig er relevante den dag i dag og disse efterleves gennem Købmandsgårdens virke.