Til borgeren, pårørende og sagsbehandler:

Ved interesse for at bo i Købmandsgården kontaktes leder med henblik på et besøg og en fremvisning. Visitationen sker ved at ansøge hjemkommunen om bevilling af en plads.

Inden en endelig visitering finder sted, vil der være samtaler og besøg, hvor kemi mv. vurderes. Det er vigtigt, personalet vurderer, om en ny beboer vil passe ind i fællesskabet og matche de andre beboere. Ligeledes er det vigtigt, at en ny beboer føler sig godt tilpas i huset og har lyst til at være en del af Købmandsgården. Herefter udfærdiges en kontrakt mellem Købmandsgården og beboerens hjemkommune eller handlekommune. På nuværende tidspunkt har Købmandsgården en ledig plads.

 • 1 plads på Aggersundvej.

Ved henvendelse kontakt da Majbritt på: Md@stkmg.dk eller ring på vores hovednummer: 98 23 31 31

Nedenfor kan du læse mere om vores pædagogiske tilgange og metoder.

I folderen herunder finder du mere information omkring Købmandsgården og vores tilbud.

KRAP er både et menneskesyn og en metodisk værktøjskasse.

KRAPs menneskesyn tager udgangspunkt i nogle antagelser om mennesker og menneskers formåen:

 • Alle mennesker gør det bedste de kan ud fra deres grundvilkår og den aktuelle kontekst.
 • Alle mennesker vil gerne lære og udvikle sig hvis de gives de rette betingelser.
 • Alle mennesker reagerer i overensstemmelse med deres styrende tanker.
 • Alle mennesker har ressourcer, men ikke alle kan se dem.

Det er blandt andet et anerkendende og ressourcefokuseret udgangspunkt man tager i KRAP. Når vi på Stiftelsen Købmandsgården arbejder ud fra dette medfører det at vores beboere og brugere føler sig set og hørt. Vi mener at med anerkendelse og forståelse for en situation og fokus på at ressourcer er et stærkt udgangspunkt for udvikling. Samarbejde og dialog er altid i fokus. Vores samarbejde har fokus på realistiske og ønskede mål for den konkrete indsats. Derfra starter den systematiske indsats med fokus på udvikling og trivsel for den enkelte på Købmandsgården.

Med NUZO (nærmeste udviklingszone) har vi fokus på den enkeltes ressourcer og kompetencer.

Ud fra dette arbejdes der med henblik på at udvikle og lære vores beboere og brugere nye færdigheder og kompetencer. Dette sker blandt andet via stilladsering hvor hjælp, støtte og vejledning fra det pædagogisk personale gør at individet ikke kommer ud af den nærmeste udviklingszone og dermed risikere at miste muligheden for ny læring og udvikling.

Vores botilbud og dagsbeskæftigelse henvender sig i dag til voksne mennesker i alle aldre med varigt nedsat psykisk funktionsevne og mennesker i udsatte positioner. De mennesker som bor på Købmandsgården får støtte og vejledning efter de behov som de måtte have. Dette kan være:

 • Økonomisk støtte og vejledning.
 • Hjælp til indkøb i det daglige.
 • Støtte og vejledning til rengøring af eget hjem.
 • Gode råd om personlig hygiejne.
 • Information om fritidstilbud i lokalområdet
 • Og meget mere.